Zobrazit navigaci

Výstavba zahradní učebny na Zlaté stezce

Název projektu: Výstavba zahradní učebny na Zlaté stezce

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007938  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Cílem je výstavba zahradní učebny a dalších výukových prvků a výsadeb v zahradě na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 pro výuku přírodovědných předmětů. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd a zvýší tak jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce, či v navazujícím středním stupni vzdělávání. Cílem je také zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro současné a budoucí žáky školy zajištěním bezbariérového přístupu.

Projekt byl podpořen v rámci 4. výzvy MAS Šumavsko – IROP – Vybavení a modernizace učeben a zároveň 68. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Související projekty