Zobrazit navigaci

Slavnostní otevření venkovní učebny na Zlaté stezce

Dne 16.1. 2019 byla v areálu naší školy slavnostně otevřena za přítomnosti vedení města a dalších hostů venkovní přírodovědná učebna včetně výsadby zeleně. Jedná se o jednu z největších rozvojových akcí naší školy za poslední roky. Celkové náklady této akce jsou ve výši přes 3,6 milionu korun, přičemž dotace z MAS Šumavsko je 1,9 milionu korun, příspěvek města Prachatice ve výši 900 tisíc korun a škola se podílela částkou přes 800 tisíc korun. Náš příspěvek pokryl jak kofinancující podíl, tak i pořízení schodolezu pro handicapované žáky. Díky bezbariérovým toaletám, nájezdu u pavilonu tělocvičny a zmíněnému schodolezu se budou moci zmínění žáci plnohodnotně zapojit do výuky.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy