Zobrazit navigaci

Historie školy

Budovu školy tvoří dvě části. Starší část, známá pod jménem Sova (podle kamenné sovy, která se nachází nad průčelím budovy), byla dokončena v roce 1903 jako domov pro stále se zvyšující počet studentů nedalekého místního německého gymnázia. Tuto funkci zastávala až do roku 1923, kdy bylo původní německé gymnázium zrušeno.

V této jednopatrové budově v secesním stylu sídlila od roku 1934 německá obecná i měšťanská škola.

Od 1. září 1945, kdy vznikly v Prachaticích dvě obecné školy – chlapecká a dívčí, se Sova stala sídlem chlapecké obecné školy.

Po druhé světové válce, když bylo německé obyvatelstvo vysídleno, sloužila jako škola řemeslná, kde bylo vyučováno truhlářské a tesařské řemeslo.

V roce 1951 se Sova stala součástí II. národní školy, která sídlila v budově gymnázia, ale kvůli nedostačujícím prostorám využívala k vyučování také tuto budovu.

Jako základní škola slouží od roku 1966, kdy sem byla umístěna jídelna a také některé třídy ZŠ, která už v té době využívala novou panelovou pavilónovou přístavbu.

V září 1966 byly otevřeny nové pavilony a Základní devítiletá škola Zlatá stezka se zcela osamostatnila.

S přibývajícím počtem žáků kapacita pavilonové části a budovy Sovy nedostačovala, proto se muselo přistoupit k využívání i jiných budov. Některé třídy se přesunuly do budovy gymnázia, škola využívala také učeben v internátě pedagogické školy na Lázních sv. Markéty, v tehdejší Stanici mladých přírodovědců na Zlaté stezce (Zwickerova vila), v bývalé modlitebně v Horní ulici a v budově Svazarmu v Pivovarské ulici.

Ve školních letech 1980 – 1985 se muselo kvůli vysokému počtu žáků vyučovat na směny.

Počty žáků se snížily až v roce 1990, kdy byla v Prachaticích otevřena v pořadí již třetí základní škola.

Nová okna, zateplení a novou fasádu, díky které se škola krásně rozzářila, získala pavilonová část v roce 2015.

V roce 2018 byla na zahradě školy vybudována venkovní přírodovědná učebna a celá zahrada v přírodním stylu byla dokončena v roce 2022.

Od září 2020 sídlí ve dvou horních pavilonech CEV (Centrum ekologické výchovy) Dřípatka.

V současné době využívá naše škole pavilonovou část a přízemí budovy Sovy.


Galerie