Zobrazit navigaci

Zázemí školy

Prostorové podmínky školy

Učebny: celkem 24 

 • 15 kmenových učeben
 • odborné učebny:
 • přírodopis
 • chemie + fyzika
 • výtvarná výchova
 • učebna výpočetní techniky
 • speciální výukové prostory: cvičná kuchyňka, kovo+dřevo dílna, tělocvična, učebna EVVO
 • k výuce slouží venkovní prostory: venkovní třída (1), školní naučná stezka a venkovní učebna s přírodním biotopem, ohništěm a vrbovým teepee
 • k výuce tělesné výchovy slouží: velké a malé hřiště (2), běžecká dráha a doskočiště
 • k výuce pěstitelských prací je využíván školní pozemek a ovocný sad

Školní družina:

 • 4 oddělení – samostatné místnosti, na tři z nich navazují prostory pro pobyt dětí venku a letní provoz

 Další prostory

 • 1 divadelní sál
 • 1 žákovská knihovna, která je součástí prvního oddělení školní družiny
 • 1 sborovna, 1 hovorna, 4 kanceláře, 11 kabinetů, 1 sklad na učební pomůcky, 1 spisovna (+ sklady pro učební pomůcky a další materiál) 2 atria ve vestibulu školy a 13 šaten
 • v historické budově „Sovy“ jsou umístěny 2 oddělení školní družiny, učebna kovo+dřevo dílen, údržbářská dílna s přilehlými sklady a školní kuchyně s jídelnou.

Galerie