Zobrazit navigaci

První etapa přírodní zahrady na Zlaté stezce

Od srpna letošního roku realizujeme v prostorách našeho školního areálu projekt přírodní zahrady. V rámci této první etapy budujeme venkovní přírodovědnou učebnu a samozřejmě dojde i na terénní úpravy včetně zahradnických prací, což zahrnuje výsadbu kvetoucích bylin a keřů. Žáci a učitelé se tak mohou těšit na zážitkové učení založené hlavně na praktických příkladech. K projektu patří i bezbariérové toalety v pavilonu tělocvičny, které jsou již hotovy. Termín dokončení prací je stanoven na prosinec 2018.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy