Zobrazit navigaci

Úspěšné otevření geologické expozice

U Fefrovských rybníčků u Prachatic jsme v úterý 10. listopadu slavnostně otevřeli novou geologickou expozici. Vybudoval ji Bohumil Toms. Společně s námi, Základní školou Zlatá stezka 240, se mu podařilo získat z grantu Jihočeského kraje přibližně čtyřicet tisíc korun na realizaci nové geologické expozice.

V úterý krásně svítilo sluníčko a tak bylo příjemné vyslechnout si odborný výklad k jednotlivým exponátům a informačním tabulím, které jsou zaměřeny na geologickou historii Prachatic a jeho okolí. Velmi zajímavý je panel věnovaný vltavínům. Škoda, že zde nejsou vystaveny.

Teď jen doufáme, že exponáty jsou natolik velké, že odolají všem vandalům a expozice bude zpestřením pro návštěvníky této lokality. Také může pomoci školám při výuce geologie, a to nejen základním, ale i středním v celém regionu.

Mgr. A. Smolíková, koordinátor EVVO