Zobrazit navigaci

Projekt Geologická expozice Fefrovské rybníky

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 uspěla se svojí žádostí v grantovém programu Jihočeského kraje – Rozvoj venkova, v oblasti Podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a cílené podpory EVVO ve školách a tím získala dotaci ve výši 40 000,- na projekt Geologická expozice Fefrovské rybníky. Spolufinancování projektu je zajištěno naší školou.

Jedná se o ukázky neživé přírody – hornin z okolí Prachatic a historické Zlaté stezky. Cílem expozice je vytvoření unikátního výukového centra nejen pro školy z Prachaticka, ale i pro širokou veřejnost. Jedná se o horniny přeměněné a vyvřelé, které budou doplněny informačními tabulemi vztahujícími se k tématu.

Na realizaci projektu se největší měrou podílí pan Bohumil Toms, který i naši školu s tímto plánem oslovil.

V současné době probíhá usazování vzorků hornin ve spolupráci s Městskými lesy Prachatice a příprava informačních tabulí. Ukončení projektu je naplánované na konec října 2015.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

Související projekty