Zobrazit navigaci

Dotace na výukový pobyt v SEV Stožec

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 uspěla s žádostí o dotaci v rámci Rozvoje venkova a krajiny vyhlášené Jihočeským krajem. Žádost byla podána s celkovým rozpočtem ve výši 17 682,- Kč a získala podporu ve výši 14 100,- Kč, tedy 80 % rozpočtu. Zbývající část zaplatí škola.

V rámci této dotace bude financován v září 2018 výukový pobyt v SEV Stožec pro dvě třetí třídy I. stupně. Dotace hradí ubytování, výukové programy a cestovné. Rodiče platí pouze stravné žáků.

Tato aktivita má dlouhodobý pozitivní vliv na výchovu a vzdělávání žáků v rámci environmentální výchovy. Proto jsme rádi, že byla žádost o dotaci podpořena.

Mgr. Alena Smolíková, koordinátor EVVO