Zobrazit navigaci

Vzdělávací pobyt ve Stožci

Děti si prohloubily znalosti ve dvou výukových programech: Vítejte v NP Šumava a Vydra říční a její domov. Dozvěděly se mnoho zajímavostí o vodě, fauně a floře NP Šumava a o vzácných ekosystémech šumavské přírody.

I přes chladnější počasí si exkurzi děti užily. Výukový program probíhal jak v učebně, tak také v terénu, což umožňovalo hlavně názorné učení, ale i probouzení vztahu k přírodě. Utužení kolektivu podpořilo společné nocování v ekologickém centru a kolektivní hry, které si děti náležitě užily.

Poděkování patří rodičům, kteří nám pomohli přepravit větší zavazadla do a ze Stožce. Děti si tak mohly lépe užít jízdu vlakem a sledovat šumavskou přírodou.

O tom, že se dětem exkurze líbila, svědčí i báseň, kterou složily po návratu do školy.

                   Mgr. Jana Ištoková


STOŽEC

Pojedeme do Stožce,
vlakem, ne na stonožce.
V ubytovně se zabydlíme,
na exkurzi se zabavíme.
O přírodě se mnohé dozvíme,
v restauraci Pstruh se najíme.
Po programu si pohrajeme,
a všichni si to užijeme.
Fotbálek si spolu dáme,
skvěle si míč zachytáme.
Večer přehlídku máme,
scénky k tomu uděláme.
Bude tam i srandička,
jako „Prima partička“.
Pak Patrikova pohádka,
uspí nás jak koťátka.
Ráno zase balíme,
pak snídani pojíme.
Program s vydrou máme,
a z vlaku Stožci zamáváme.
Na exkurzi to bylo prima,
přestože tam nebyla wifina.