Zobrazit navigaci

Zájmové kroužky na Stezce

Jazykový den

Již tradičně mohou žáci na naší škole navštěvovat v rámci zájmového vzdělávání kroužek sborového zpěvu a jazykové kroužky anglického, francouzského a v letošním roce nově i německého jazyka.
V druhém pololetí byly kroužky podpořené získáním Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)“. Díky tomuto programu jsme mohli pro zájmovou činnost nakoupit nové pomůcky a hlavně zorganizovat tolik oblíbený Jazykový den. Angličtináři, francouzštináři a němčináři si připravili pro své spolužáky z 1. stupně naší školy zážitkové dopoledne, při kterém se žáci měli možnost celkem na čtyřech stanovištích o každém jazyku dozvědět něco zajímavého a plnit méně i více náročné úkoly týkající se jazyka i reálií. Největší zájem byl již tradičně o ochutnávku známých i neznámých pokrmů typických pro danou zemi.
Podle rozzářených úsměvů našich dětí bylo poznat, že si plnění úkolů a ochutnávky tradičních regionálních potravin všichni užívají. Již teď se těšíme na další ročník u nás čím dál tím populárnějšího Jazykového dne.

        D. Le Guen, Mgr. E. Malčáková, Mgr. S. Machovcová, Mgr. J. Ryndová