Zobrazit navigaci

Vybavení zahradní učebny na Zlaté stezce

Název projektu: Vybavení zahradní učebny na Zlaté stezce

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017011

 

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií

(Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Cílem projektu je pořízení vybavení stávající zahradní učebny ve venkovním areálu školy, a to pro výuku přírodovědných předmětů. Pro využití plného potenciálu učebny budou do vybavení učebny doplněny výukové pomůcky pro výuku přírodních věd a prezentační/výuková IT technika.

Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků školy v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi a zvýší tak jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce, či v navazujícím středním stupni vzdělávání.

Realizace projektu je plánována na období květen – srpen 2022.