Zobrazit navigaci

Projekt Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu

Naše škola, Zlatá stezka 240, se tento školní rok zapojila do projektu, jehož partnery jsou Euregio v bavorském Freyungu a Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Otevřeli jsme pro žáky 4. – 5. tříd kroužek němčiny, kde se jednou týdně hravou formou seznamují s německým jazykem. Tito žáci se neučí jazyk ve škole jako povinný předmět. Kroužek vede rodilá mluvčí a pro žáky je kroužek zdarma. Součástí projektu je i navázání kontaktů s vybranou bavorskou školou a také dojde k setkání dětí z obou zemí.

Mgr. Alena Smolíková