Zobrazit navigaci

Nové ICT vybavení z Nadace ČEZ na škole

Základní škola využila získanou dotaci z Nadace ČEZ ve výši 250 000,- Kč. Za tyto finanční prostředky pořídila formou výběrového řízení nové počítače s monitory, notebooky a nový server včetně softwarového vybavení, dataprojektory a promítací plátno.  Nové vybavení zvýšilo kvalitu vzdělávání žáků na naší škole.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy