Zobrazit navigaci

Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce

Název projektu:          Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce

Registrační číslo:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003831

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Předkládaný projekt povede k pořízení nového vybavení a modernizaci odborné učebny přírodních věd na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240. Hlavním motivem je zlepšit podmínky pro vzdělávání a zkvalitnit výuku přírodopisu aj. předmětů na základní škole s ohledem na nově pořizované moderní vybavení a technologie, které umožní žákům získat lepší dovednosti a znalosti pro uplatnění na trhu práce či v navazujícím studiu a učitelům moderní didaktické prostředky.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

Související projekty