Zobrazit navigaci

EUKI – Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu (BEACON)

Je to tříletý projekt, jehož cílem je podpořit zmírnění dopadů klimatických změn a umožnit výměnu zkušeností mezi vládami, městy a školami jednotlivých evropských států.

Tento projekt je zaměřen na města a obce v České republice hledající řešení pro trvalou udržitelnost a také na jejich propojení s kolegy a protějšky z Německa, Portugalska, Řecka, Polska a Rumunska.

Jak lze dosáhnout energetických úspor ve školách, domácnostech a podnicích? Jak může udržitelná mobilita přispět k vyšší kvalitě života? Jak spolu souvisí ochrana klimatu a investice zaměřené na budoucnost? Jaká opatření mohou vést k tomu, že budeme dýchat čistší vzduch? Jak může místní výroba energie z obnovitelných zdrojů podpořit regionální ekonomiku a snížit dovoz energie?

Těmito a podobnými otázkami se bude po tři roky zabývat tento projekt.

Díky společnému vzdělávání, propojení a poradenským službám šitým na míru získají zástupci měst a obcí technické i jiné znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje. Ty jim pomohou rozvinout, zdokonalit a realizovat opatření v oblasti hospodářství s nízkými emisemi.

Mgr. Alena Smolíková