Zobrazit navigaci

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy - Doučování žáků škol 2. pololetí 2022/2023

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělávacích nerovností.

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 získala z výše jmenovaného programu finanční prostředky na doučování žáků. To je realizováno buď individuálně nebo skupinově, a to v období 2. pololetí školního roku 2022/2023.
Předpokládaným výsledkem tohoto doučování je upevňování a procvičování již probraného učiva, pomoc dětem s motivací pro dosažení lepších výsledků a zmírnění negativních dopadů absence prezenční výuky během pandemie covid-19.
Finanční prostředky jsou určeny na dohody pro pedagogické pracovníky, kteří žáky doučují.

                    Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy