Zobrazit navigaci

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci a přátelé školy,

17.07.2022
O škole

skončil nám další školní rok, kdy jsme i přes covidová opatření dosáhli mnoha úspěchů.

Jedna z našich dlouhodobých priorit je navýšení základního počtu hodin matematiky a českého jazyka v jednotlivých ročnících. Žáci si tak mohou díky těmto hodinám navíc a doučování učivo doplnit, prohloubit a odstranit případné nedostatky. Díky tomu v tomto školním roce uspělo v přijímacím řízení na víceletá gymnázia 19 žáků z pátých tříd, což je nejvyšší počet za posledních 6 let. I žáci z 9. tříd zdárně zvládli přijímačky a ve středním vzdělávání budou pokračovat na jimi vybraných školách.

Dalším z našich cílů je rozvoj environmentálního zaměření, díky kterému si např. žáci 3. tříd užili na podzim vzdělávací pobyt ve Středisku ekologické výchovy ve Stožci, zapojovali se do sběrových akcí, zúčastnili se přírodovědných soutěží nebo trávili velkou část hodin tělesné výchovy ve venkovním areálu školy a učili se nejenom přírodovědné hodiny ve venkovní učebně. A díky tomu jsme obhájili celorepublikový titul „Škola udržitelného rozvoje I. stupně“ od Klubu ekologické výchovy Praha.

To, že klademe důraz na individuální přístup k našim žákům, ocenila i Česká školní inspekce ve své hodnotící zprávě. A to je zásluha nejen všech učitelů, asistentů pedagoga i speciálního pedagoga, ale i otevřeného přístupu od žáků a skvělá spolupráce s rodiči.

V druhém pololetí jsme se velkou měrou zapojovali do sportovních soutěží. Hlavně v těch atletických se naši žáci umisťovali často na stupních vítězů.

Pro rozvoj zmíněných aktivit se nám podařilo získat finanční prostředky např. z evropských fondů na vybavení výše zmíněné venkovní učebny a z krajských dotací na „Rekordy školy“, „Výuku cizích jazyků“ a plánované pobytové akce ve SEV Stožec. Rovněž finanční prostředky z MŠMT na doučování, digitální pomůcky, projektové dny a kluby robotiky byly velkým přínosem.

Uplynulý školní rok byl náročnější, než byl ten předchozí. Až do jarních měsíců jsme střídavě učili prezenčně nebo online. Kde to šlo, tak jsme zařadili hybridní formu výuky.

Nikoho z nás by v době končících covidových opatření nenapadlo, že v 21. století rozpoutá Rusko válku na Ukrajině, a my přijmeme ukrajinské žáky, kteří museli opustit své domovy s rodinnými příslušníky. I s touto novou a neznámou situací jsme se dokázali vypořádat a zvládli jsme zdárně zakončit další školní rok.

Pro děti teď nastává úžasná doba prázdnin. Pro rodiče více práce a zodpovědnosti s opatrováním svých dětí v době, kdy by byly jinak ve škole. Pro učitele začíná období zhodnocení uplynulého roku, zvyšování si kvalifikace, přemýšlení, plánování a příprav na nový školní rok. Pro zaměstnance povinné vybírání si dovolené a příprav na nový školní rok.

Pro mě, jako ředitelku školy, čeká období organizace všech a dohled včetně doladění příprav plánovaných oprav v prostorách školy, realizace 3. etapy přírodní zahrady, podání žádosti o Šablony IV., zajištění dokumentů do chystané dotační výzvy IROPu, zpracování plánů a vizí včetně mé učitelské přípravy na další školní rok – dějepisu a německého jazyka.

Děkuji jak kolegům, provozním zaměstnancům, tak i žákům a Vám rodičům za skvělou spolupráci.

Rodičům přeji pohodové letní dny, dětem krásné prázdniny a všem ostatním příjemnou dovolenou.

                                 Vaše ředitelka