Zobrazit navigaci

Páťáci obhájili závěrečné ročníkové práce

07.06.2023
O škole

Posledním ročníkem prvního stupně je pátá třída, a pro naše žáky to znamená uzavření jedné etapy svého vzdělání.

Získali během pěti let ve škole spoustu dovedností. Jednou z nich je i veřejná prezentace vybraného tématu, které po několik měsíců zpracovávali.
Děti tedy v divadelním sále předváděly tanec, hrály na flétnu, kopaly s míčem nebo si hrály s pokémony.
Zajímavá byla třeba i práce na téma Vesmír, Čeští vynálezci, Domácí mazlíček, Ryby nebo Pečení. Nechyběly ani tak odborné přednášky, jako je psychologicky pojatá Manifestace.
Pozoruhodné bylo, jak velký pokrok děti udělaly – práce s počítačem, zpracování tématu, grafická úprava, ale i projev do mikrofonu – se podařilo zvládnout úplně všem. Navzájem se pak děti hodnotily, používaly bodovou stupnici a svá doporučení pro příště si sdělovaly nahlas.
I když si po prezentaci své práce každý oddychl, všichni byli hrdí na to, že svůj takřka roční úkol zvládli na výbornou.

             PaedDr. Jana Mühlsteinová, Marie Korytárová