Zobrazit navigaci

Hodina ruského jazyka s rodilou mluvčí

04.06.2023
O škole

Žáci devátého ročníku měli ve čtvrtek 1. června možnost strávit vyučovací hodinu ruského jazyka s rodilou mluvčí Olenou Dushenko z Ukrajiny.

Beseda byla zaměřena na rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností z oblasti zaměřené na povolání, kariéru, trh, domov a bydlení. Dále paní lektorka žákům přiblížila, jak funguje vzdělávací systém na Ukrajině.
Žáci měli jedinečnou příležitost zlepšit si své jazykové dovednosti a komunikovat s rodilou mluvčí.
Věřím, že tato beseda byla pro všechny cennou zkušeností a že všichni získali další motivaci pro studium cizích jazyků.

         Mgr. Jitka Ryndová