Zobrazit navigaci

Provoz školy od 1. 11. 2021

27.10.2021
O škole

Vážení rodiče, zde naleznete aktuální informace týkající se provozu školy po podzimních prázdninách.

V pondělí 1. 11. 2021 se do školy vrátí všichni žáci, kterým nebyla uložena hygienou nařízená karanténa a nemají žádné příznaky infekčního onemocnění.

V současné chvíli trvá nařízená karanténa pro tyto třídy nebo jejich části:

 • IV. A - s dobou trvání do 5. 11. 2021 včetně, tito žáci se do školy vrátí dne 8. 11. 2021. Karanténa může být ode dne 29. 10. 2021 ukončena dřív za podmínky, že bude mít žák proveden negativní PCR test a bude bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
 • II. A a I. A - s dobou trvání do 3. 11. 2021 včetně. Tito žáci se do školy vrátí 4. 11. 2021 za podmínky absolvování PCR testu s negativním výsledkem a absence jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
 • IX. B a VIII. B - s dobou trvání minimálně do 28. 10. 2021. V tento den může být karanténa ukončena pouze v případě absolvování PCR testu s negativním výsledkem, jinak pokračuje až do dne absolvování tohoto testu, nebo do uplynutí doby 14 dní ode dne rizikového kontaktu, tj. do 4. 11. 2021 včetně. Tito žáci se do školy vrátí nejdříve 1. 11. 2021 za podmínky absolvování PCR testu s negativním výsledkem a absence jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu (viz. Škola Online), ŠD i ŠJ funguje dále ve stejném režimu jako doposud.

Testování a hygienická opatření

 • Všichni žáci budou dle aktuálního opatření MŠMT testováni ve dnech 1. 11. 2021 a 8. 11. 2021. K testování budou použity testy, které má škola aktuálně k dispozici.
 • Žáci si budou provádět testy sami a určená dospělá osoba bude jen dohlížet na správnosti postupu. U žáků v 1. – 3. třídách je možné provést test za přítomnosti zákonného zástupce v prostorách venkovní učebny u běžecké dráhy v čase od 7. 30 do 7. 50 hod v dané dny.
 • Pokud bude žák na testování nepřítomen a dorazí během daného dne nebo následující den, bude testován individuálně.
 • Testování se neúčastní žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (platnost PCR testu je v současné době 72 hodin). Ve všech případech je nutné doložit potvrzení, jinak žák podstoupí testování.
 • Ve společných prostorách školy mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Povolené jsou i nanoroušky, které splňují předepsané normy ministerstva zdravotnictví. Pro zaměstnance platí povinnost nosit respirátory ve společných prostorách.
 • V případě, že se žák testování nepodrobí, bude se moci výuky zúčastnit, ale za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Navíc nesmí tento žák cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí zpívat.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
 • V prostorách školy budou dále platit přísnější hygienická opatření.

Klidné prázdniny a bezproblémový návrat do školních lavic 

                                                        Mgr. Martina Ladýřová, zástupkyně ředitelky školy