Zobrazit navigaci

25. 10. a 26. 10. 2021

21.10.2021
O škole

Volné dny pro žáky 25. 10. a 26. 10. 2021

Podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na základě doporučení KHS na dny 25. 10. a 26. 10. 2021 volné dny pro žáky. 

Obědy budou mít všichni žáci odhlášené. V případě zájmu o oběd bude jeho cena 63,- Kč. Obědy je nezbytné nahlásit do 22. 10. 2021 v kanceláři školní jídelny na tel. 388 311 438. Školní družina nebude v provozu.

S přáním hodně zdraví všem

                                                                  Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy