Zobrazit navigaci

Přežijeme ve světě financí?

30.11.2022
O škole

Dne 23 listopadu jsme v 5. B přivítali odborníka v oblasti financí Ing. Miloslava Skalu, MBA.

Přijel si s námi zahrát hru, ve které jsme si vyzkoušeli tvořit rozpočet domácnosti vybrané osoby, uvědomovat si výši příjmů a výdajů v běžném hospodaření a naučit se rozhodovat a promýšlet řešení reálných situací. Přiblížili jsme si hospodaření domácnosti. Co nás měsíčně stojí údržba, úklid, hospodaření s energiemi a další výdaje domácnosti (doprava, jídlo, oblečení, vzdělávání…) atd. Zjistili jsme, co jsou základní výdaje, nutné výdaje, schodek/přebytek rozpočtu a jeho řešení, nutné, zbytné a nezbytné výdaje. Všichni se výborně zapojili, probírali spolu ve svých týmech různá řešení a rozhodovali, jak naloží s průměrnou měsíční mzdou. Kromě získaných znalostí a dovedností je velmi přínosné uvědomění si různorodosti našich životních situací, množství řešení, které můžeme volit, a tím získat svobodnou volbu nad svými životy, ať už je náš plat jakkoliv vysoký.

           Mgr. Eva Zíková